prohlídka základny v Kantonu

Hong-Kong


Takových zajímavostí bylo tolik, že to ani vypsat nemohu. Potřeboval by jsem ještě jednu knihu, neboť jsem teprve na začátku cesty a do konce je toho ještě dost. Druhého dne se nakládalo uhlí (černoši) za stálého křiku: „alé, alé, alé“ což bylo jejich tempo, aby stejně rychle chodili po prknech, nesouc košík uhlí na zádech nahého těla. Když bylo vše hotovo, loď se jako vždy řádně umyla, osušila, vytáhli jsme kotvu a za zvuku hudby jsme se rozloučili s přístavem a lidmi, kteří nám mávali šátky, až jsme zmizeli z dohledu a vzali směr Hong-kong, anglické kolonie,  přes Jihočínské moře. Po pravé straně jsme míjeli ostrov Borneo, Filipíny až k Formose1. Cesta byla klidná, ale dlouhá, až konečně se před námi ukázala pevnina. Když jsme se přiblížili ke kanálu, zmírnili jsme jízdu, jeli pomalu do přístavu, kde jsme se uvázali na boji a odpálili z kanonu dvacet jedna ran jako pozdrav Britskému imperiu. Při vjezdu do přístavu na vrchu jest postavena velká signální stanice, která má za účel pozorovat počasí a vyrozumět každou loď vjíždějící z přístavu do moře Tichého oceánu, jaké počasí jest venku, neboť Tajfun, nejsilnější vítr Tichého oceánu, často řádí a menší plavidla se potápí bez pomoci. Když jsme byli na boji uvázáni, přihrnulo se spousta lodic plných Číňanů, kteří prosili o nějaké jídlo, ale ještě jsme nic neměli. Po obědě však dostali vše co zbylo v kuchyni.
    V přístavu bylo několik anglických válečných lodí, několik torpedobootu2 a mnoho civilních malých i velkých lodí různých národů. Na molu se vykládalo zboží všeho druhu, neboť Hong-kong jest bránou do vnitrozemí Číny, odkud se nejvíce vyváží a dováží. Ruch ve městě jest čilý a je vidět různé národy. Bylo tam čisto, asfaltové ulice, elektrická dráha v ulicích, obchody plné zboží všeho druhu, stavby velkolepé, takřka nádherné, plno rykšů pobíhajících sem tam obsazeni pasažéry. Hostince, kavárny a vůbec obchody jsou stále plny. Večer je veselo, obzvláště, když se sejdou veselí námořníci ze všech zemí a jsou v dobré kamarádské náladě. Noce jsou klidné, tiché a sem tam je slyšet volání „ahoj“ když se přibližuje k lodi nějaké plavidlo, pakli jede dále jen okolo lodě odpoví „finiš“3 nebo „vorbaj“4 nebo „avanti“5 a pak je zas ticho. Když je ale vítr, tak bývá v přístavu dosti velké vlnobití, poněvadž vítr vane přímo z moře na skály, kde se odráží a žene přímo do přístavu. Když je ale vítr silnější, malé lodě jsou uvázány a torpedové čluny zajíždějí asi šest kilometrů do zálivu „Kanton“, kde je moře tiché, chráněno proti větru a schované tak, že ho nikdo z přístavu nemůže vidět. Také jsme tam byli, jen se na krátkou dobu podívat. Kanton je základna anglického válečného loďstva pro východní vody Čínských moří (Žluté moře) a moře Japonské. Jinak má Anglie ještě různé základny v čínských přístavech jako jest Vei-hei-vei6, Schanghei7 a různé.
    Po prohlídce základny v Kantonu z lodě (pro krátký čas jsme nebyli na pevnině), uvázali jsme se zpět na boji. Pak přijeli lodě s uhlím, naložilo se (Číňané) a po očištění lodě, odvázali jsme se od boje a vyjeli na moře na sever, kde už takové teplo nebylo, ale vlnobití se stále zvětšovalo. Tak jsme byli nuceni zajet do zálivu Fučau8, kde jsme přečkali bouři a když se uklidnila, vyjeli jsme ven. Večer jsme zajeli do přístavu Amoj9, kde jsme pak stáli celý týden a kde jsme si také nechali vyprat prádlo, které perou Číňané - muži. Také jsme byli venku a s kamarádem jsme si vypůjčili koně za poplatek dva dolary na hodinu. Doprovázel nás Číňan, také na koni a jeli jsme za městečko, kde nám průvodce ukázal obrovský balvan který seděl v sedle skály. Průvodce si vlezl pod něho, zády se opřel a balvan rozhoupal, aniž by ho vyšinul ze sedla. Zajeli jsme na velkou louku a tam jsme se trochu projeli, odevzdali koně a šli na loď. Jinak chodilo mužstvo každý den na pevninu a hudba také, ale nehrálo se. Po týdnu zdržení, zdvihli jsme kotvu a jeli do Schanghaje. Cestou z Hong-Kongu jsme míjeli ostrov Formosa a vjeli do Východočínského moře na rozhraní Žlutého moře. Odpoledne téhož dne jsme dojeli do Wozung přístavu, kde je základna lodivodů na řeku Jankcikjan a jako předpřístav Šanghaje. A tam jsme museli čekat na povolení a lodivoda, aby nás doplavil proti proudu do Šanghaje.
 

Poznámky pod čarou

Hong Kong je “Zvláštní administrativní zóna Čínské lidové republiky” a není považován za součást pevninské Číny. Má vysoký stupeň autonomie.

 

 1. Formosa též Tchaj-wan.
 2. Torpedoboot – torpédový člun. Malé a rychle se pohybující lodě určené pro přepravu torpéda do boje. Používaly se přibližně 1880-1945.
 3. Finish, angl. – konec, skončit /, něm. – finiš (konec)
 4. Vorbei, něm. – okolo, kolem, vedle, podél, mimo, pryč.
 5. Avanti, ital. – před, volno, dále
 6. Weihai, známá v minulosti jako Weihai Garrison nebo Weihaiwei, a někdy jako Port Edward (během koloniálního období), je prefektura ve východní provincie Shandong – Čína.
 7. Shanghai
 8. Futsao/Fucao – město v severní čínské provincii Hebei.
 9. Amoy/ Xiamen – jeden z nejdůležitějších čínských přístavů.
 10. Hong Kong je “Zvláštní administrativní zóna Čínské lidové republiky” a není považován za součást pevninské Číny. Má vysoký stupeň autonomie.
 11. Woo Sung/Wusong – bylo přístavní město cca 26 km po proudu řeky od Shanghaie. Zaniklo v roce 1964.
 12. Yangtze/Chang Jiang/ Jang-c’/Jang-c’-ťiang – nejdelší řeka v Číně a Asii a třetí nejdelší na světě po Nilu v Africe a Amazonce v Jižní Americe. 

Hong-Kong /Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek