Paměti

    
    Obsah této knihy, vlastnoručně psané, doufám že čtenáře pobaví. Byl jsem spokojen se svým osudem, který byl ke mně laskavý a štědrý. Takový je ještě i dnes, kdy tady tuto knihu píšu, v mojim věku 84 roků stále plného zdraví a spokojenosti. V roce 1903–1905 jsem byl přímo přítomen při Rusko-Japonské válce v Tichém oceáně, První světová válka v roce 1914–1918 mne zastihla na Adriatickém moři a Druhou světovou jsem prožíval v zaměstnání jako telegrafní dozor tratí u ředitelství pošt a telegrafů v Praze. Prožil jsem všechno v klidu a dobrém humoru a nyní mně zbyly už jen pěkné vzpomínky.

Ferdinand Herget
Bývalý bootsmann u válečného námořnictva rakousko-uherského na odpočinku.
Psáno dne 20. dubna 1967 v Brandýse nad Labem