Anotace

19.03.2009 00:36

    Na těchto stránkách se budete setkávat s paměťmi Ferdinanda Hergeta (1884-1970). Od roku 1901 do konce První světové války sloužil u rakousko-uherského námořnictva. Sloužil na lodích v Číně, Japonsku a Pole v dnešním Chorvatsku. Po své účasti na povstání v Boce Kotorské na konci První světové války byl členem Československých námořních legií. Druhou světovou válku přečkal v Čechách jako telegrafní dozor tratí. Byl dvakrát ženat. Měl pět dětí (dospělosti se dožily čtyři).